Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász története

A kezdetek

1991 őszén, miután a Magyar Katolikus Püspöki Kar újra életre hívta a Magyar Karitászt, Dr. Dankó László kalocsai érsek is létrehozta a Kalocsa Főegyházmegyei Karitászt és vezetőjévé Puskás Lajost, állandó diakonátusra készülő világi lelkipásztort nevezte ki.

Jugoszláviai menekültek

Az 1992-ben déli szomszédunknál, Jugoszláviában bekövetkezett tragikus háborús események nagy kihívások elé állították az éppen működni kezdő egyházmegyei karitászt és karitász igazgatót egyaránt. A menekültek segélyezése lett a legfontosabb feladat. Közel 6 tonna ruhanemű és 10 tonna élelmiszer gyűlt össze az egyházmegyében és jutott el a menekültekhez. Nagyon szép köszönő levelek érkeztek. „Sokan örömmel és meghatódva mesélik, hogy ezeken a segélyadományokon keresztül megtapasztalták Isten működését, ami új hitet ébresztett bennük a Szeretet Istene iránt.”

Változások

1993-ban nagy változás történt az egyházmegye és az egyházmegyei karitász életében. Ebben az esztendőben megváltoztak az egyházmegye határai. Az egyházmegyéhez csatolták a Váci Egyházmegye Bács-Kiskun megye területén fekvő részeit. Az új egyházmegye – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye – területe és híveinek a száma is megkétszereződött és így a karitász munka is megduplázódott.

1995-ben Puskás Lajos állandó diakónustól Szántó Ambrus diakónus vette át az igazgatói tisztséget.

1996-ban az új karitász igazgató megpróbálta felvenni a kapcsolatot a már működő karitász csoportokkal, hiszen a személyes kapcsolattartásra nagy igény volt mindkét oldal részéről. 1996 őszén három regionális találkozóra került sor – Mélykút, Kalocsa és Kecskemét - azzal a céllal, hogy a karitász csoportok egymást és az új igazgatót is megismerjék, sor kerüljön ötlet és tapasztalatcserére.

1997-ben a karitász volt az egyik témája az öt évre tervezett egyházmegyei szinódusnak. Ezek a zsinati összejövetelek új lendületet adtak a karitász csoportok kialakulásának, az év során 9 új csoport alakult. Megindult a karitász munkatársak szakmai képzése, egy szenvedélybeteg-segítő alapképzéssel. Két német szakos középiskolai tanárnő bekapcsolódott a karitász által szervezett au-pair ügyintézésbe is. Ebben az évben már 4 helyszínen volt regionális karitász találkozó, amelyen 28 csoport 97 képviselője vett részt. (Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kalocsa és Baja helyszíneken.)

1998-ban a nagy árvizek idején jelentős mennyiségű segélyadománnyal segítette az egyházmegye a kárpátaljai, erdélyi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei károsultakat. Több tonna liszt, búza, takarmány, élelmiszer, ruha és tisztítószer adományokkal segítették a rászorulókat.

A jubileumi szent évben, 2000-ben egyházmegyei karitász zarándoklat volt Kalocsán, amelyre Dr. Bábel Balázs érsek hívta meg a karitászcsoportok tagjait és az őket segítő munkatársakat a kalocsai Főszékesegyházba. A búcsúi szentmise után Sík Sándor: István király című drámáját nézhettek meg a zarándokok, szabadtéri előadásban. A műsor érsekatya ajándéka volt a zarándoklaton részt vevő közel hétszáz karitászmunkatársnak, Aki ezzel is kifejezte elismerését és köszönetét mindazért a sok segítő munkáért, amit a munkatársak végeznek az egyházközösségekben.

Szántó Ambrus igazgató 23 éven keresztül, börtönlelkészi feladatai ellátása mellett is igyekezett minden tőle telhetőt megtenni, hogy a karitász csoportok működését támogassa és a Főegyházmegyében is megvalósuljon a szervezet jelmondata, amely Pál apostolnak a Galatákhoz írt szavai: „Tegyetek jót mindenkivel.” 2018-ban, diakónussá szentelésének 25 éves évfordulóján, valamint 23 éves karitász szolgálat ellátása után vonult nyugdíjba.

Isten irgalmából és az Apostoli Szentszék kegyelméből Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita Cselik Beatrix világi munkatársat nevezte ki az egyházmegyei szervezet karitász igazgatójává.

Főpásztori kérés, hogy az új igazgató a „továbbiakban is lelkiismeretesen szolgálja Isten szent népét, és szeretett Főegyházmegyénket, valamint a lelkek üdvösségét, hiszen Urunk azért jött, hogy „életük legyen, és bőségben legyen”. Nehéz küldetés, feladat és teher ez, de mégis Isten országának építőköve. Az apostoli kor tanítása, hogy „izzadjon meg kezedben az alamizsna”, vagyis gondoljuk át jól, és vizsgáljuk meg, hogy a segítség a tényleges rászorulóknak jusson. A püspök a „szegények atyja”, akinek gondoskodnia kell a szegények ellátásáról.”

Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány

A Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány Dr. Dankó László érseksége alatt, 1991. december 18-án alakult meg. Az Alapítvány első igazgatója: Puskás Lajos diakónus volt, őt követte: Szántó Ambrus diakónus, aki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitász Szervezet igazgatója is volt.

Miután megalakult a Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány, elsődleges feladata volt, az egyházmegye területén a rászorulók segítése és érdekképviselete. A Karitászt Támogató Alapítvány célja a szervezet anyagi segítése annak érdekében, hogy az szociális-karitatív feladatát eredményesebben végezhesse az arra rászorulók hathatós támogatása, ingyenes szolgáltatásokkal és adományok nyújtásával.

"... Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert felébe törheti. Amíg van valakinek két ruhadarabja, van mit megosztania azzal, kinek nincsen. Amíg egy kis zug födele véd valakit az idő viszontagságai ellen, hajlékot adhat a hajléktalannak..."
Serédi Jusztinián bíboros

"A pápának is egyre inkább előre kell haladnia abban a szolgálatban, amelynek ragyogó csúcspontja a kereszten van. Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét, szeretettel és gyengédséggel fogadja be az egész emberiséget: különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat, akikről Máté ír a szeretetről szóló utolsó ítélet kapcsán: akik éheztek, akik szomjaztak, akik idegenek, mezítelenek, betegek voltak, börtönben raboskodtak."
Ferenc pápa (2013. március 19. - beiktatási miséjén)

"A szeretetre - a karitászra - mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is.

Nincs olyan igazságos állam, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség."
XVI. Benedek pápa - Deus caritas est -kezdetű enciklikájából /28/b/

"Küldetésetek minden keresztény ember küldetése: meglátni a testvért, meglátni Krisztust a másik ember arcában.
Milyen a cselekvő keresztény ember?
Út, amelyen sok szegény ember jár;
szó, mely vigasztal;
kéz, mely nem fél megérinteni a súlyosan beteg embereket."
Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke


adományvonal: 1536 - Segítsen, hogy segíthessünk!

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Tel.: 78/462-667/127-es mellék Fax: 78/462-667

(c) 2019 All rights reserved - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Katolikus Karitász

Készítette: Weboldal-Center