Kettős jubileum a bajai karitásznál

A bajai Szent József Plébánia Karitász Csoportja negyedszázada alakult és egy évtizede annak, hogy a bajai Belvárosi Plébánia szervezeti kötelékéből átkerült a baja-felsővárosi Szent József Plébánia felügyelete és irányítása alá. Újjászervezett keretek között, új telephelyeken, új lelki vezetővel, de töretlen hittel, tenni akarással és áldozatos munkával dolgoznak azóta is az önkéntesek.

2019. szeptember 28-án ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés. A szentmise főcelebránsa Fekete Szabolcs esperes, a bajai Szent József Plébánia plébánosa volt, a szerpapi szolgálatot pedig Szántó Ambrus diakónus, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye nyugalmazott karitászigazgatója látta el. A szentmisét követően Fekete Szabolcs esperes, a bajai Katolikus Karitász lelki vezetője bevezetőjében arról beszélt, hogy a Karitász a keresztény lét alapját jelentő szeretet jegyében a „köz javára” tevékenyen vesz részt az emberi társadalom életében is, majd felolvasta Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek erre az alkalomra levélben küldött gondolatait, illetve önkénteseket köszöntő és szolgálatukat megköszönő sorait. Binszki József, a bajai Belvárosi Plébánia plébánosa köszöntője után nagy örömmel adta át az ünnepi jubileum alkalmából a napokban Mága Zoltán által tartott jótékonysági koncert bevételét, 363.000 Ft-ot.

Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: az elesettek támogatása, a gyengék gyámolítása a keresztények legfontosabb feladata lett napjainkban is. Kell azonban egy keret, egy szervezet, amely a nemes célt felkarolva segít abban, hogy a támogató tevékenység hatékonyabb legyen. Baja városa e területen is kiemelkedő, hiszen a bajai Katolikus Karitász negyedszázada érzi kötelességének, hogy könnyítsen az elesettek sorsán. A Város is igyekszik segíteni a munkát.

Szántó Ambrus diakónus kiemelte, az elmúlt 10 év alatt az elkötelezett önkéntesek munkájának köszönhetően ez a közösség az egyik legjobban és legszervezettebben működő, a karitatív feladatok és szolgálatok legteljesebb vertikumát ellátó csoporttá vált. – „Kívánom, örüljenek, hogy ezt a feladatot végezhetik, hiszen az egyik legfontosabb teendője a keresztény embernek Isten imádása mellett a jótékonyság.”

A bajai Katolikus Karitász jelenleg 25-30 fős önkéntes létszámmal működik. Élelmiszerrel, ruhaneművel, edényekkel, háztartási eszközökkel, felszerelésekkel, bútorral, kályhával, tűzifával, gyógyhatású készítményekkel, vetőmaggal, pelenkával, közüzemi támogatással stb. segítették-segítik a rászorulókat, de tanáccsal és ügyintézésben nyújtott segítséggel is fordulnak a nehéz helyzetben élők felé. Gyűjtéseik nyomán évről-évre meghatott családok százai ünnepelhetnek méltó módon Karácsonykor és Húsvétkor. Sokat dolgoznak a szeretet jegyében. – Férfierőre lenne nagy szükség, de biztosan küld majd az Úr – mondta mosolyogva Valéria, aki arról is meg van győződve, hogyha egyszer szükség lesz az utódjára, akkor majd azt is elküldi hozzájuk az Úr, hiszen imái mindig meghallgatást nyertek.

Isten áldja az önkéntes csoport munkáját!

Összeállította: Fekete Szabolcs
Fényképek: Sáfránné Jászberényi Márta és Koprivanacz Kristóf

baja1.jpg baja2.jpg baja4.jpg baja5.jpg
adományvonal: 1536 - Segítsen, hogy segíthessünk!

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Tel.: 78/462-667/127-es mellék Fax: 78/462-667

(c) 2019 All rights reserved - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Katolikus Karitász

Készítette: Weboldal-Center